Zwemles voor kinderen

Leren zwemmen is belangrijk. In ons waterrijke landje hoort zwemles bij de opvoeding. Wasbeek staat uitstekend bekend om z’n zwemlessen. Er wordt opgeleid volgens de Licentie Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. De Licentie Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. In zwembad Wasbeek wordt er één keer per week gezwommen in een les van 45 minuten.

Kwaliteit zwemlessen

Zwembad Wasbeek heeft al in juni 2015 de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee behoorde Zwembad Wasbeek tot de eerste 10 zwembaden in de provincie die voldoen aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC; de Nationale Zwemdiploma’s. De licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid over dat de zwemlesaanbieder handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Particuliere zwemlessen (45 min.)

Kinderen v.a. 4 jaar starten in een groep van maximaal 12 kinderen voor het A diploma en maximaal 15 voor het B en C diploma.
tijd: Maandag, dinsdag of donderdag 15.45-18.00 1x per week*
zaterdag van 9.40 tot 13.00 uur.
* Indien er voldoende plaats is, is 2x per week 45 min. ook mogelijk.

Zwemles in kleine groepjes (45 min.)

Kinderen vanaf 4 jaar starten in een groep van maximaal 6 kinderen voor het A diploma en 9 voor het B en C diploma.

tijd: Maandag 15.45 uur tot 16.30 uur en dinsdag 16.30-17.15 uur 1 x per week. * Indien er voldoende plaats is, is 2x per week 45 min. ook mogelijk.

Privé zwemles (45 min.)

Kinderen v.a. 4 jaar starten in een groepje van max. 3 kinderen (diploma A), max. 5 kinderen (diploma B/C)
tijd: Woensdag 12.45-13.30 en 16.15-17.00 1x per week
vrijdag van 14.45-15.30 uur  1 x per week.

Uw kind krijgt van de zwemdocent een uitnodiging voor het afzwemmen, wanneer de zwemdocent uw kind klaar acht voor het afzwemmen.

Afzwemmen wordt gehouden op de woensdagmiddag. De eerstvolgende afzwemdata zijn:
22 mei en 10 juli 2019

De kosten voor het afzwemmen bedragen €18,70. Een handgeschreven diplomategeltje kost €8,90

Vanaf 3,5 jaar kunt u uw kind inschrijven bij de receptie van Wasbeek. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,35. Na betaling van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. U krijgt bericht zodra er plaats is in een groep. Voor het volgen van de zwemlessen geldt betaling vooraf en telkens voor een aaneensluitende periode van vier weken. Het gaat hierbij om een doorlopend abonnement.

U kunt uw kindje ook online inschrijven voor de zwemles, via onderstaande button:

stiwa webkassa ideal

Wachttijd

Om de wachttijd te verzachten mag uw kind, als hij of zij op de wachtlijst staat voor de zwemles, gratis recreatief komen zwemmen, onder voorwaarde dat één of meerdere volwassenen meekomen. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, dan kunt u een zwembadchipkaart aanschaffen bij de receptie. Hiervoor betaald u een borg van €5,50.

Vertrouwd zwemmen met de Gedragscode Zwembranche

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. Zwembad Wasbeek werkt ook volgens deze gedragscode. In de gedragscode staat hoe onze medewerkers zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto’s maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn. Bekijk de Gedragscode Zwembranche.

Vertrouwenspunt Sport

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Is er echt iets mis of maak je je grote zorgen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen? Dan kun je anoniem terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)

Fotografie tijdens de zwemlessen:

In verband met de privacy van uw kind, maar ook van de andere kinderen, vragen wij u om tijdens de zwemlessen niet te fotograferen of filmen. Wij geven u deze mogelijkheid wel tijdens de kijkdagen en het diplomazwemmen.