Zwemles voor kinderen

In de zomervakantie is er geen Zwemles voor kinderen. Kijk voor de vervangende activiteit bij Zwemles door ouders.

 

De zwemles voor kinderen is weer van start. Ook voor de zwemlessen is een speciaal protocol opgesteld. Zo mag er één ouder per kind mee en is er een speciale routing voor de kinderen. U mag 10 minuten voor tijd naar binnen om zich bij de balie te melden. Het is heel belangrijk dat iedereen zwemkleding onder de bovenkleding aan moet doen, liefst een trainingspak of joggingpak. Een badjas is natuurlijk nog makkelijker. Er mag weer gedoucht worden, maar beperk dit tot een minimum. Spoel alleen even af voor en na het zwemmen. Ga voor het bezoek thuis naar het toilet. Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten in het zwembad. Uiteraard zijn deze wel open en worden ze ook regelmatig schoongemaakt.

 

Niet alle zwemlessen zullen plaatsvinden op de oude en vertrouwde tijden. Er is een nieuw lesrooster gemaakt, aangepast op de huidige situatie. Onderstaand de lestijden voor de zwemlessen:

Maandag, dinsdag en donderdag

Oude tijd Nieuwe tijd
15.45 tot 16.30 15.30 tot 16.15
16.30 tot 17.15 16.30 tot 17.15
17.15 tot 18.00 17.30 tot 18.15


Zaterdag

Oude tijd Nieuwe tijd
09.40 tot 10.25 09.15 tot 10.00
10.30 tot 11.20 10.15 tot 11.00
11.25 tot 12.10 11.15 tot 12.00
12.15 tot 13.00 12.15 tot 13.00


De privélessen blijven op dezelfde tijden

Woensdag 12.45 tot 13.30 en
16.15 tot 17.00
Vrijdag 14.45 tot 15.30

 

 

Zwemles

Leren zwemmen is belangrijk. In ons waterrijke landje hoort zwemles bij de opvoeding.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

    • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven ze bijgeschoold.
    • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor uitoefening van verschillende beroepen.
    • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
    • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Hierbij wordt
    • het zwembad gecontroleerd op landelijk vastgestelde kwaliteitseisen door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

 

 

 

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

 

Particuliere zwemlessen (45 min.)

Kinderen v.a. 4 jaar starten in een groep van maximaal 12 kinderen voor het A-diploma en maximaal 15 voor het B- en C-diploma.
Tijd: Maandag, dinsdag of donderdag tussen 15.30 – 18.15 uur 1x per week*
Zaterdag tussen 8.00 – 11.45 uur.
* Indien er voldoende plaats is, is 2x per week 45 min. ook mogelijk.

 

Zwemles in kleine groepjes (45 min.)

Kinderen v.a. 4 jaar starten in een groep van maximaal 6 kinderen voor het A-diploma en maximaal 9 voor het B- en C-diploma.
Tijd: Maandag van 15.30 uur tot 16.15 uur en dinsdag van 16.30 uur tot 17.15 uur 1x peer week.
* Indien er voldoende plaats is, is 2x per week 45 min. ook mogelijk.

 

Privé zwemles (45 min.)

Kinderen v.a. 4 jaar starten in een groepje van maximaal 3 kinderen voor het A-diploma en maximaal 5 voor het B- en C-diploma.
Tijd: Woensdag 12.45 – 13.30 uur en 16.15 – 17.00 uur 1x per week
Vrijdag 14.45 – 15.30 uur 1x per week.

 

Uw kind krijgt van de zwemdocent een uitnodiging voor het afzwemmen, wanneer de zwemdocent uw kind klaar acht voor het afzwemmen.

Het afzwemmen gaat een ander tintje krijgen dan normaal. Hierover volgt later meer informatie.

De kosten voor het afzwemmen bedragen €19,05. Een handgeschreven diplomategeltje kost €8,90

Vanaf 3,5 jaar kunt u uw kind inschrijven bij de receptie van Wasbeek. Het inschrijfgeld bedraagt €12,60. Na betaling van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. U krijgt bericht zodra er plaats is in een groep. Voor het volgen van de zwemlessen geldt betaling vooraf en telkens voor een aaneensluitende periode van vier weken. Het gaat hierbij om een doorlopend abonnement.

U kunt uw kindje ook online inschrijven voor de zwemles, via onderstaande button:

Volgt u momenteel zwemles bij een ander zwembad of andere zwemvereniging en wil u graag overstappen? Mail dan naar s.vanberkel@stiwa.nl

Wachttijd

Om de wachttijd te verzachten mag uw kind, als hij of zij op de wachtlijst staat voor de zwemles, gratis recreatief komen zwemmen, onder voorwaarde dat één of meerdere volwassenen meekomen. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, dan kunt u een zwembadchipkaart aanschaffen bij de receptie. Hiervoor betaald u een borg van €5,50.

 

Vertrouwd zwemmen met de Gedragscode Zwembranche

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. Zwembad Wasbeek werkt ook volgens deze gedragscode. In de gedragscode staat hoe onze medewerkers zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto’s maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn. Bekijk de Gedragscode Zwembranche.

 

Vertrouwenspunt Sport

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Is er echt iets mis of maak je je grote zorgen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen? Dan kun je anoniem terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)

 

Fotografie tijdens de zwemlessen

In verband met de privacy van uw kind, maar ook van de andere kinderen, vragen wij u om tijdens de zwemlessen niet te fotograferen of filmen. Wij geven u deze mogelijkheid wel tijdens de kijkdagen en het diplomazwemmen.