Certificaat Sporthallen

De sporthallen van Stiwa Exploitatie en Beheer hebben recent het ‘Certificaat Sporthallen’ verkregen. Dit certificaat geeft aan dat de sporthallen aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen.

 

Kwaliteitsstandaard

Het certificaat is een initiatief van de VSG (Vereniging Sport en Gemeente). Voor zwembaden bestaat het keurmerk ‘Veilig en schoon’, maar iets dergelijks ontbrak voor sporthallen. ‘Certificaat Sporthallen’ is er nu om dit gat op te vullen.

Alle zwembaden en nu ook de sporthallen in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Certificaat Sporthallen geeft de branche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, management en overheden stellen aan sporthallen. Het certificaat betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor sporthallen van toepassing zijn. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten.

Fons Bultman van de VSG: ‘Met dit certificaat aan de muur weet je dat de sporthal schoon is en dat er geen luidspreker naar beneden valt. Zo laat je zien: dit is een goede hut.’

 

Controle

Eind mei heeft een sporthalbeheerder uit een andere gemeente de sporthallen van Stiwa geïnspecteerd. Bultman: ‘We hebben een aantal beheerders van sporthallen opgeleid om de keuringen te doen, die keuren dan een sporthal in een ander dorp. Dan kunnen ze elkaar tips geven en ook van elkaar leren.’ De beoordeling van deze inspectie was positief, waarna VSG het certificaat aan Stiwa heeft uitgegeven.

Met het behalen van het Certificaat Sporthallen toont het management van Stiwa Exploitatie en Beheer aan dat de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en goed worden uitgevoerd door de medewerkers. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats om het Keurmerk te mogen behouden.

Het certificaat geldt voor alle sporthallen van Stiwa: Wasbeek (Sassenheim), De Korf (Sassenheim), De Geest (Warmond), De Tulp (Voorhout) en De Schans (Voorhout).