Over Stiwa Exploitatie en Beheer

Stiwa is al 27 jaar gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van sport- en recreatieaccommodaties. Wij exploiteren:

 

Privacy Statement / AVG 2018

Wij hechten veel waarden aan de bescherming van persoonsgegevens. Voor het correct uitvoeren van onze diensten kan u om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe privacywet, de AVG.

Stiwa beheert voor de gemeente deze voorzieningen met een hoog maatschappelijk karakter. Wij streven ernaar om de toegangsprijzen zo laag mogelijk te houden. Daarom stelt Stiwa jaarlijks een exploitatiebegroting op en maakt hierover een budgetovereenkomst met de gemeente. Wij zijn gebonden aan deze afspraken en zijn financieel eindverantwoordelijk.

Stiwa is sinds 2011 de naam van de voormalige Stichting Wasbeek. Wij staan voor eigentijdse maatschappelijke voorzieningen met een hoog kwaliteitsniveau. Ook is er veel aandacht voor duurzaam beheer, bijvoorbeeld door energie- en waterbesparende maatregelen en drukwerk op milieuvriendelijk papier. Sporters en andere gebruikers ervaren dat een door Stiwa beheerde accommodatie beter wordt onderhouden, schoner is en er gespecialiseerd personeel aanwezig is voor toezicht en ondersteuning.

 

TAKEN/DIENSTEN

Als exploitatie- en beheersorganisatie van sport- en recreatieaccommodaties bestaan onze hoofdtaken uit:

Management
Beleidsontwikkeling en bestuur, verhuur van de accommodaties, opleiding/training, personeelsbeleid, financiële administratie, budgetverantwoording.

Dagelijks beheer
Tijdens de openingsuren zijn ervaren medewerkers aanwezig om sporters en andere gebruikers van dienst te zijn. Ook zien zij toe op veiligheid en hygiëne.

Klein onderhoud
Onze servicedienst houdt de technische staat van alle voorzieningen nauwlettend in de gaten en zorgt ervoor dat eventuele reparaties snel worden uitgevoerd.

Groot onderhoud
Aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan zorgen wij ervoor dat de accommodaties in uitstekende conditie blijven. Denk daarbij aan schilderwerk of renovatie van voorzieningen.

 

VISIE/MISSIE

Stiwa Exploitatie en Beheer groeit gestaag. Dit is het gevolg van gemeentelijk beleid om maatschappelijke voorzieningen te laten beheren door specialisten. De gemeenten blijven eigenaar van hun voorzieningen, maar dragen het beheer en onderhoud over aan een ervaren partner als Stiwa met als doel de exploitatie te verbeteren. Bijvoorbeeld in de staat van onderhoud, de mate van schoonmaak en het gevoel van veiligheid/ondersteuning door de aanwezigheid van ervaren medewerkers tijdens openingstijden.

De Gemeente Teylingen vertrouwt al jarenlang het beheer en onderhoud van haar accommodaties toe aan Stiwa. Gezien deze positieve ervaringen is de verwachting dat wij de komende jaren nog meer locaties in de regio gaan beheren. Onze groei zal verdere schaalvoordelen brengen. Bovendien kunnen gebruikers via één loket terecht voor de beschikbaarheid en mogelijkheden in meerdere accommodaties. Dit verbetert de bezettingsgraad van de totaal beschikbare (zaal)ruimte.

De missie van Stiwa
Het professioneel exploiteren van accommodaties met als doel alle inwoners in staat te stellen sportief, instructief, recreatief en sociaal-cultureel actief te kunnen zijn tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.