Corona en zwemmen

Naar aanleiding van vragen van bezoekers informeren we u graag over het Coronavirus in combinatie met zwemmen.

Tot nu toe is er weinig bekend over zwemmen en Corona. Mensen die klachten hebben die passen bij het Coronavirus en in een risicogebied zijn geweest of in contact zijn geweest met besmette personen wordt door het RIVM aangeraden contact op te nemen met de huisarts. Deze schat vervolgens de situatie in, eventueel met de GGD. Indien het risico op Corona reëel is, treedt het protocol in: isolatie en contactenonderzoek.

Indien je dus het vermoeden hebt dat je besmet bent, moet je om besmetting te voorkomen niet gaan zwemmen. Bel de huisarts. Net als bij de griep geldt dat het niet bevorderlijk is om te sporten en moet je met griepverschijnselen zoals koorts altijd het zwembad vermijden.