Disclaimer

Let op: alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Copyright notice: all images on this site are owned and copyrighted by Stiwa Exploitatie en Beheer and their publicity agency Goedhart Reclame, unless stated otherwise.

Inhoud van de website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Stuurt u daarvoor een e-mail naar de webmaster.

Inhoud van de site zoals afbeeldingen, prijzen, teksten en informatie (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Voor aanbiedingen geldt altijd zo lang de vooraard strekt in binnen de officieel geldende datum. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Voor voorwaarden van acties dient te allen tijde navraag te worden gedaan bij Stiwa Exploitatie en Beheer.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe privacywet, de AVG.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
  • De site kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. U kunt deze bestanden desgewenst zelf van uw computer verwijderen.
  • U heeft recht op inzage van de informatie die wij van u hebben en u heeft recht op een verzoek om deze informatie te wissen, mits hierdoor onze dienstverlening aan u als klant niet in het geding is.

Meer informatie vind u op onze pagina Privacy Statement.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Overname van tekst en afbeeldingen anders dan voor privégebruik dient te allen tijde gemeld te worden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Pas na schriftelijke toestemming van Stiwa Exploitatie en Beheer en/of haar reclamebureau en de daarbij vermelde voorwaarden mag u inhoud reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Op beeldmateriaal en andere media kan altijd het auteursrecht van de auteur of uitgever van toepassing zijn. Stiwa Exploitatie en Beheer en/of haar reclamebureau is niet aanspakelijk voor misbruik van deze materialen.

Links en verwijzingen

Op of via deze site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden en en aansprakelijkheid dragen over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.